IMPORTANT NOTICE! Thank you to everyone that supported our community project on Saturday 2 April, 2022.

E te hunga taiohi, taitamariki mā. Piki mai, kake mai, hara mai rā koutou. Tōia mai ō koutou waka, ō koutou maunga tapu, ō koutou wai, arā, ō koutou karangatanga maha. Nō koutou tēnei ao, nō reira tēnei te tuku mihi aroha, te mihi whakapakari ki a koutou e hīkoi nei, e kimi nei i te ara tika ki te wheiao, ki te ao mārama. Tihei mauri ora.

Hey guys. Welcome, welcome, welcome. Bring your waka, your sacred mountains, your spiritual waters, in fact, all those cultural connections that make you special. This world belongs to you so, may you be blessed with love and strength as you search for the right path to enlightenment and knowledge. Bless you.

Listen to Tiere Riki as to why we chose the name Haumaru Hard Ōtara.